Bereken de pH-waarde

Wat is pH?

pH is een maat voor de zuurgraad van een oplossing. Het geeft aan hoe zuur of basisch een vloeistof is. De pH-schaal loopt van 0 tot 14, waarbij 7 neutraal is, waarden lager dan 7 zuur zijn, en waarden hoger dan 7 basisch zijn.

Over deze pH-Berekeningstool

De pH-Berekeningstool is ontworpen om de pH-waarde van een oplossing te berekenen op basis van de concentratie van het zuur of de base. pH is een maat voor de zuurgraad van een oplossing en varieert van 0 (zeer zuur) tot 14 (zeer basisch), met 7 als neutraal punt.

Hoe het werkt:

  1. Concentratie invoeren: Voer de concentratie van het zuur of de base in mol per liter in het daarvoor bestemde veld in.
  2. Ka of Kb invoeren (optioneel): Als je te maken hebt met een zwak zuur of een zwakke base, kun je de dissociatieconstante (Ka of Kb) invoeren. Laat dit veld leeg voor sterke zuren en basen.
  3. Base selecteren (optioneel): Als je de pH van een base wilt berekenen, vink dan het vakje "Is het een base?" aan.
  4. Berekenen: Klik op de knop "Bereken" om de pH-waarde te berekenen. De resultaten worden direct onder het formulier weergegeven.

Deze tool is handig voor studenten, docenten, onderzoekers en iedereen die geinteresseerd is in de chemie van zuren en basen. Het biedt een snelle en nauwkeurige manier om pH-waarden te berekenen zonder handmatige berekeningen.

pH-waarden en Concentraties

pH-waarde Concentratie (mol/liter)
0 1
1 0.1
2 0.01
3 0.001
4 0.0001
5 0.00001
6 0.000001
7 0.0000001
8 0.00000001
9 0.000000001
10 0.0000000001
11 0.00000000001
12 0.000000000001
13 0.0000000000001
14 0.00000000000001

Veelvoorkomende pH-waarden

pH 14: natronloog (1 mol/liter)

pH 13: natronloog of kaliloog (0,1 mol/liter)

pH 12: ovenreiniger

pH 11,5: huishoudammonia (verdunde ammonia)

pH 10,5: zeepsop

pH 9,5: bleekwater

pH 8,5: zeewater, darmsap (iets verhoogde pH door gal)

pH 7,5: eieren

pH 7,4: menselijk bloed

pH 7: zuiver, gedestilleerd water (neutraal)

pH 6,7: melk

pH 6,5: speeksel

pH 6: natuurlijke regen, urine

pH 5,5: huid

pH 5: licht zure regen

pH 4,5: tomaten, druiven, yoghurt (3,7-4,5)

pH 4: zure regen, tomatensap, bier

pH 3: consumptieazijn, wijn, zuurkool

pH 2,8: cola

pH 2: maagzuur, citroensap

pH 1: zoutzuur, zwavelzuur (accuzuur)

pH 0: zoutzuur (1 mol/liter), zwavelzuur